Sveriges ledande travtidning
Sveriges ledande travtidning
ANNONS

Debatt:
"Varför ett Rådslag?"

Foto: LARS JAKOBSSON / TR BILD
Foto: LARS JAKOBSSON / TR BILD

Det korta svaret på det är, för att vi inom travsporten inte lyckats komma överens. Detta trots att det sjösatts en mängd olika utredningar om framtidens travsport, där kloka förslag till förändring staplats på varandra, så har det ändå slutat på samma sätt. En enig travsport har lämnat beslutsrummen, men när genomförandefasen närmat sig har det mesta stannat på papperet. Är det så vi vill ha det? Är det så vi tror vi möter framtiden på bästa sätt?

Av: Marjaana Alaviuhkola, Ordförande Svensk Travsport
Publicerad:

Detta är en kommenterande text. Skribenten svarar för analys och ställningstagande i texten.

Förslaget till Rådslag som nu ligger på vårt bord, är i ett längre perspektiv resultatet av en lång resa, sedan 1990-talet har det genomförts 7 (?) utredningar. I ett kortare perspektiv ligger denna utredningshistorik till grund för förslaget till ett Rådslag:

  • Förtroenderådet beslutar i december 2018 om en genomlysning av organisationen under 2019.
  • Mats Denninger presenterar utredningen på förtroenderådet i september 2019. Genom regionala möten ges hela travsporten möjlighet att komma med inspel och bli involverade i arbetet.
  • Förtroenderådet beslutar på ett möte i december 2019 att fortsätta utreda Mats Denningers förslag om en koncernorganisation och även förslag om ekonomisk förening samt att avvakta ytterligare belysning av skattefrågan som en del att analysera både nuvarande organisation som ett förslag från Åsa Waern.
  • Förtroenderådet beslutar i mars 2020 ge styrelsen ett avsmalnat uppdrag att fördjupat fortsätta prövningen av ekonomisk förening.
  • Fullmäktige beslutar i juni 2020 att styrelsen genom ytterligare fördjupning fortsätta prövningen av framtida organisatoriska och juridiska modeller och lämna förslag på fortsatt arbetsprocess och ett Rådslag vid förtroenderådet i september.

Det finns flera anledningar till att styrelsen satte igång den här processen 2018. Då hade precis en stor genomlysning och förändring genomförts på förbundet efter en bred motion från banorna där förtroendevalda önskade ökat inflytande i operativa frågor.  

Inför 2019 när spelmarknaden skulle omregleras initierade styrelsen en utredning. Syftet var få en bild av och samla in åsikter om hur vi inom den svenska travsporten stod oss inför vårt nya ansvar. Där vi (travsällskapen, basorganisationerna, aktiva, förbundet) själva blev ansvariga för vår sport, ekonomi och utvecklingsfrågor. I samband med det rekryterades VD med uppdraget att: 

  • Rusta oss för att möta de nya krav som kommit i och med omregleringen men också de förväntningar som finns i samhället på verksamheter och organisationer i dag.
  • Bygga en organisation med rätt resurser utifrån nya förutsättningar.
  • Skapa en framåtlutad och gemensam kultur som rymmer och samlar alla delar i hela vårt system.
  • Skapa förutsättningar för att Svensk Travsport fungerar som en sammanhållande kraft för hela travet och där vi tillsammans kan verka för hela travsportens utveckling och konkurrenskraft.

Vi ville också genomlysa om vår organisation från 1925 är stark och relevant nog för att hantera ett nytt samhälle, ny samhällsanda, livsstils- och beteendeförändringar och urbanisering. Kunden är ”kung” och får hundratals erbjudanden att välja mellan från morgon till kväll, varje dag året runt.  I denna hårda konkurrens måste vi leverera högsta kvalitet i allt vi företar oss. Travets organisationer måste helt enkelt jobba på ett nytt sätt tillsammans. 

Travet befinner sig dessutom, trots sin starka sportsliga position och alla andra positiva värden, i en farlig återvändsgränd. Vi står i dag med många omoderna anläggningar, vikande publiksiffror, svårigheter att locka nya till sporten, många kurvor som pekar åt fel håll. Det handlar om travets överlevnad på lång sikt. 

Det är här den svenska travsporten står i dag. I dag när förtroenderådet på Solvalla möts, är det ett av de viktigaste mötena på länge. Nu snart två år senare är vi alla skyldiga den svenska travsporten ett besked och ta tydlig ställning till fortsatt förändringsprocess för att kunna gå vidare med kraft för ett ännu starkare trav-Sverige. 

Styrelsens förslag till ett Rådslag är en metod, där alla som brinner för travet är välkomna i en bred demokratisk process. När Pegasus-dokumentet togs fram deltog över 850 personer i arbetet. I Rådslaget vill vi se många fler vara med och bidra till ett starkt och förankrat beslut om travsportens organisation. Rådslaget består av en lång rad lokala möten som det ska vara lätt för alla som vill att delta i. Vi uppmanar styrelser, förtroendevalda och medlemmar i sällskap och intresseföreningar att engagera sig om travets fortsatta organisering. Vi vill ta del av åsikter från hästägare, uppfödare, tränare, kuskar, ryttare och hästskötare. 

Rådslaget bygger på ett omfattande underlag som beskriver bakgrund, organisationsalternativ och konsekvenser av dessa. Genom en utvecklad och väl genomarbetad metodik tydliggörs upplägg, genomförande och hur man kan sammanfatta sina slutsatser. Det är travsporten tillsammans, som nu står i startgroparna inför ett lika engagerande som inspirerande arbete att ta hela vägen i mål. 

Svensk Travsport är travsällskapens och basorganisationernas egen sammanslutning, som utsett en styrelse, som tillsammans med VD och tjänstemän har i uppgift att leda, organisera och utveckla travsporten.Vi uppmanar alla till att lyfta sig från sin egen horisont, och att vara de travsportsambassadörer vi vet att de flesta är. Vi tror och hoppas på att engagemanget för hästarna och sporten kan förena oss, denna gång och vi borde kunna kraftsamla oss och organisera de olika delarna av travet för att möta framtiden med en livskraftig och attraktiv sport.

ANNONS

Ämnen i artikeln


Av: Marjaana Alaviuhkola, Ordförande Svensk Travsport

Så jobbar Travronden med journalistik

Uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor på vår information och att vara på plats där det händer. Vi följer de Pressetiska reglerna och vår nyhetsjournalistik ska präglas av trovärdighet och opartiskhet.